Grzegorz Miecznikowski


Grzegorz Miecznikowski – świecki misjonarz, ewangelizator. W 2007 roku przeżył niezwykłe spotkanie z żywym Bogiem, które zmieniło jego życie. Przeszedł drogę od gorliwego ateisty do gorącego ewangelizatora. Bóg wyciągnął go z depresji, nerwicy, hazardu i przeprowadził zwycięsko przez chorobę onkologiczną.

Po tych wydarzeniach Bóg powołał go do głoszenia dobrej nowiny w kraju i zagranicą. W odpowiedzi na to powołanie utworzył służbę Ogień Miłości, w ramach której dziel się z innymi swoim świadectwem wiary wszędzie, dokąd Bóg go posyła: w parafiach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także na ulicy, wśród wykluczonych społecznie. Pragnie też tworzyć filmy, prowadzić nauczania i uwielbienia online oraz publikować chrześcijańskie treści w mediach społecznościowych, tak aby poselstwo o dobrym Bogu mogło dotrzeć do jak najszerszych kręgów.

Książka „Miłość chodzi ulicami”: Życie Grzegorza Miecznikowskiego przez długie lata było jak rollercoaster. Przemieniony ponadnaturalnym spotkaniem z Bogiem młody chłopak zostawia mroczny świat heavymetalu, ale wkrótce wpada w niszczące nałogi. Miłość Boża przezwycięża wszystko: chorobę, kryzys, trudności. Dziś Grzegorz rozpala innych: z pasją głosi, ewangelizuje i wie, że nie ma nic niemożliwego dla tych, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu.