Hasło:  On Cię szuka

Hasłem tegorocznej edycji KNU są słowa: „On cię szuka”. Ukazują one pragnienie Boga. Tym pragnieniem jest spotkanie z każdym człowiekiem.  Bóg jest dobrym Ojcem, który pragnie obdarzyć miłością każde swoje dziecko. Nikogo nie wyklucza. W sposób szczególny swój wzrok kieruje na ludzi zranionych przez życie: biednych, pokrzywdzonych, zniewolonych, grzeszników. Bóg pragnie się z spotkać także z Tobą. Czy odpowiesz na Jego pragnienie?

Hasło ukazuje nam również to, że Bóg nie czeka biernie, aż człowiek do niego przyjdzie, ani tym bardziej się przed nim nie chowa. Bóg jest tym, który aktywnie szuka człowieka. W sposób obrazowy zostało to przedstawione w przypowieści o dobrym pasterzu. Dobry pasterz bardzo dobrze zna swoje owce i kocha je tak bardzo, że jest w stanie zostawić dziewięćdziesiąt dziewięć owiec po to, aby odnaleźć tę jedną, zagubioną, której grozi niebezpieczeństwo. To obraz, który w radykalny sposób ukazuje, jak bardzo On Cię szuka. Nie ma znaczenia, jak bardzo się w życiu zagubiłeś, On jest w stanie zostawić wszystko, aby Cię uratować. Bo jesteś ważny, wyjątkowy, cenny.

Co się dzieje, kiedy dobry pasterz w końcu odnajdzie zagubioną owcę? Bierze ją z radością na ramiona. Bóg chce Cię wziąć w swoje ramiona i przyprowadzić do zagrody, do domu.

Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem i przyszedł po to, aby jego owce miały życie i miały je w obfitości. Jezus pragnie, abyś miał obfite życie, tzn. nie tylko, aby niczego Ci nie brakowało, ale abyś miał w nadmiarze. Jezus pragnie Ci dać nowe życie, dlatego umarł na krzyżu za Twój grzech. Czy chcesz Go przyjąć do swoje serca?